Category: Blog

0

Dấu hiệu bệnh trĩ, biểu hiện của bệnh trĩ

Bệnh trĩ là một bệnh có dấu hiệu rất rõ ràng, tuy nhiên nhiều người lại không để ý, và nếu có để ý thì ngại không muốn chữa, vì bệnh này lại ở...

0

Hoa mắt chóng mặt

Như tôi chia sẻ, tôi đã ứng dụng phương thang Linh Quế Truật Cam Thang trong điển y Thương Hàn Luận để chữa trị cho hàng chục đến hàng trăm người khỏi chứng này,...