Mật trăn, mật rắn, mật khỉ, mật kỳ đà, mật lợn, mật trâu, mật bò, mật cá trắm, mật chó, mật mèo, mật gấu. Là những loại mật thường được người dân sử dụng. Chưa có những công trình khoa học...